NES

NES


Vad är NES?

NES är ett avancerat kvantmedicinskt instrument som på ett enkelt sätt, mäter kroppens informationsfält, det s k The Human BodyField (HBF). HBF är de energifält som sedan skickar information till kroppen.

Scanning av kroppen sker genom att du lägger handen på en stor datormus. Efter ca 20sek får du ett svar på vilka områden I HBF som är i obalans. Dessa kan sedan balanseras med hjälp av NES-droppar, s k Infoceuticals.

NES Kvantmedicin

Bakgrund

NES är resultatet av den australiensiske forskaren Peter Frasiers 25åriga studier och forskningar inom Traditionell Kinesisk Medicin, Akupunktur, Homeopati, Biokemi och Kvantelektrodynamik.

Under dessa år har han även forskat på kroppens energifält, och menar, tillsammans med många andra forskare, att sjukdom först sker i energimatrisen (HBF). När det uppstår ”oordning” i kroppsfältet, skickar det fel signaler till kroppen och sjukdom uppstår då så småningom.

Kroppsfältet -HBF

Varje kropp, organ, cell och molekyl har energifält som sänder ut vågor. HBF är den mänskliga kroppens energifält.

Vad som är unikt för Frasiers forskning, är att han har lyckats göra en ”arkitektritning” över vårat energifält.
Man kan enkelt förklara det som att NES identifierar vilka områden inom HBF som är störda. Med hjälp av NES-dropparna ges information till HBF så att de kan återställas till optimal funktion. När kroppsfälten är korrekta, balanserar kroppen sig själv.

Energifält organ kropp

NES Droppar – Infoceuticals

Infoceuticals är en vätska prägad med specifik information, som tas i form av droppar i vatten. NES-dropparna är framställda av mikromineraler i en kolloidal lösning. De är varken farmakologiska eller homeopatiska, utan de innehåller information för att reparera skador orsakade av olika typer av chock som kroppsfältet utsatts för.

NES droppar infoceuticals

HBF är indelat i olika ”sekvenser”. Varje sekvens har sin egen infoceutical och dessa är indelade i fyra grupper;

* Energetic Drivers: ED sörjer för den grundläggande energin till de olika organen. Det finns 16st ED. Skador på de områden ED sörjer för kan ha flera orsaker; Känslomässig chock, kemiska gifter, trauma, elektromagnetisk strålning, geopatisk stress mm

* Energectic Integrators: EI styr alla fysiologiska funktioner. De är som en vägkarta som informationen följer, så att bl a celler och DNA mottager och sänder korrekt information för optimal funktion. De 12 Integratorerna är också kopplade till meridianerna.

*Energetic Terrains: ET är kroppens energetiska immunförsvar. Det finns 16st ET som balanserar blockeringar i vävnader, känslomässiga blockeringar, bakterier, virus, parasiter mm. Man arbetar inte med ET förrän vid tidigast 3e besöket.

* Energetic Stars: ES är den kraftfullaste behandlingsnivån. De gör en ”djuprengöring” både fysiskt och psykiskt. De 15 ES används då de andra NES-dropparna inte fullt ut korrigerat alla obalanserna i kroppsfältet. ES arbetar man med tidigast under det 4e besöket.

För dig som vill veta mer: