NES miHealth

NES miHealth


Vad är NES miHealth?

NES miHealth är en kraftfull biofeedback-maskin, som inte är mycket större än en mobiltelefon. Den scannar av kroppen och kroppsfältet, det s k ”The Human Bodyfield, och identifierar energiblockeringar.
Dessa energi blockeringar och triggerpunkter stimuleras direkt på kroppen. Den är effektiv för att minska stress och få tillbaka energiflöde i bl a muskler.

När stressen och blockeringarna försvinner, kan energierna strömma genom kroppen, vilket gör det lättare för  kroppen att hitta sin optimala balans.

Hur fungerar NES miHealth?

Med hjälp av ultra-svaga elektriska signaler, hjälper miHealth kroppen att hitta tillbaka till sitt eget läkningssystem, genom de delar av kroppen som den kommer i kontakt med. Maskinen skickar in signalerna och ”lyssnar” på kroppens respons, från dessa signaler.

Biofeedback terapi är känt för att reducera stress och ”påminna” kroppen och själen, om de hälsosamma mönster, vilket kan leda till bättre kvalitet i livet

Målet är att få kroppens energiflöde att jobba med maximal effekt, eftersom kroppen lätt kan försätta sig i ohälsosamma mönster, där energin blir trög eller blockerad. När man får bort dessa blockeringar, ger man förutsättning för kroppens egna läkningsprocesser att ta över.

En av anledningarna till att NES miHealth har visat så stora  framgångar, både i studier och praktiserande erfarenheter, är att den använder två unika biofeedback-tekniker. bl a Global scalarwaves som är baserade på naturliga oscillationer av energin inuti det mänskliga kroppsfältet.

Är du intresserad av mer information och djupare kunskap, gå gärna till deras sida och titta:

https://www.neshealth.com/nes-mihealth/