Frekvensterapi med Metatron Intruder

Frekvensterapi Metatron Intruder

Hur fungerar Metatron Intruder

Via ett par induktorer som placeras på klientens huvud, mäter Metatron Intruder av kroppens alla vävnader, med hjälp av kroppens elektromagnetiska fält. Den kan också med stor säkerhet detektera bakterier, virus, svamp och parasiter. Det är säker, smärtfritt och helt utan strålning.

.

.

Vid ett första besök söker man av alla kroppens organ och vävnader. Vet man med sig att man har ett specifikt problem så gör vi en mer ingående analys av detta. Vid första besöket detekterar vi vilka eventuella obalanser som finns i din kropp. Avläsningen som görs då ligger till grund för ett återbesök, men redan vid första besöket kan vi börja hjälpa kroppen att återfå balans med hjälp av Meta-terapi. Ett första besök tar ungefär 1,5 timme, och ett återbesök tar en timme.

Frekvensterapi Metatron Intruder

Bakgrund

Metatrons system är en spin-off från rymdprogrammet som utvecklades vid den medicinska fakulteten vid universitetet i Omsk, Sibirien.

Frekvensterapi Metatron Intruder

Systemet för frekvensterapi är relativt okänt i Sverige. I dagsläget finns det bara 3-4 system här, men används runt om i världen av idrottsläkare, sjukhus och större hälsokliniker.

Metatron Intruder är baserat på 20 års forskning utfört av ett antal ryska team, som analyserat och kategoriserat frekvenserna som varje organ i kroppen utstrålar.

Metatron Intruder används för att bedöma organens funktion, inte struktur.

Pris för en timmes balansering i Intrudern är 1000kr och en två timmars balansering med både LIFE och Intrudern kostar 1650kr.