Frekvensterapi – L.I.F.E System

Frekvensterapi – L.I.F.E System


Enkelt uttryckt kan man säga att L.I.F.E System är ett databaserat instrument som mäter och registrerar obalanser i kroppen. Dessa kan vara tidiga tecken på sjukdom, innan man känner några symptom.
Instrumentet kan dessutom korrigera dessa obalanser, vilket kan leda till att sjukdom aldrig uppstår. Har det uppstått symptom, kan instrumentet lindra och ge ett ökat välbefinnande.

Allt är frekvenser

Allt är energier – och energier är frekvenser, det vet vi idag.
Numera är det fastlagt att all fysisk materia, i grunden är energi i rörelse som vibrerar på ett visst sätt och med en viss frekvens, dvs svängningar per sekund
Det betyder att allting i kroppen har sin egen frekvens. I våra kroppar har varje typ av cell sin egen frekvens. Levern har en frekvens och njuren en annan, sköldkörteln sin specifika frekvens och bukspottkörteln sin. Detta gäller allt, även virus, bakterier, toxiner, parasiter, vitaminer, mineraler osv.
Strålning, stress, mentala trauman och toxiner är några av de faktorer som påverkar alla de miljontals processer som ständigt pågår i kroppen
En balansering med L.I.F.E System syftar till att återställa den naturliga balansen i kroppens energisystem. Det är ungefär som att ställa in kanalen rätt på en brusande radio.

Medicinskt godkänd

L.I.F.E System är granskat och godkänt som medicinsk utrustning CE klass 2A av tyska TÛV, en av världens strängaste kontrollinstanser. De har även gjort kliniskt kontrollerade dubbelblindstudier. Varje komponent är kontrollerad, dels för säkerheten men också för effektiviteten.

LIFE System

Behandlingsalternativ

I L.I.F.E System har man ca 150 000 olika balanseringsalternativ, uppdelade på 35 olika områden. Akupunktur, Homeopati, Matsmältningskanalen, Urinvägarna, Hjärnan, Ryggraden, Hjärta/Cirkulation, Hormonerna, Ögon & Öron samt Vitaminer & Mineraler är några av de områden som har egna paneler. Det finns dessutom några paneler som balanserar de känslomässiga bitarna.

Vad kan man balansera?

Eftersom – som jag ser det – alla problem handlar om obalanser, ser jag inga begränsningar för vad man kan balansera. Viktigt är dock att påpeka att detta inte ska ses som ett alternativ till läkarvård, utan ett komplement.

Några av de symptom klienter har kommit hit och fått hjälp med är; Depressioner, Urinvägsbesvär, Matsmältningsproblem, muskelvärk, multiresistenta bakterier, hudåkommor, borrelia, allergier, rökavvänjning mm

.

Hur går det till och vad kostar det med frekvensterapi?

Klienten ligger på en brits med elektroder runt huvudet, handlederna och fotlederna, vilka frekvenserna skickas genom.
Jag börjar alltid med att köra en ”Reactivity Test”, vilken testar ca 7000 ämnen på 5-6min. Utifrån dessa resultat, beslutar man sedan hur man går vidare

Besöket tar ungefär 2 timmar och kostar 1400kr och om man använder både LIFE och Intrudern kostar det 1650kr.

.

Frekvensterapi Alternativbehandling

Utbredning

I Sverige är det endast alternativbehandlare som får jobba med L.I.F.E System, men man behöver inte åka längre än till Danmark om man vill träffa en läkare som jobbar med den.

I Tyskland och på kontinenten är det många läkare, veterinärer och homeopater som använder sig av systemet. I Ryssland är man väldigt långt komna med denna typen av teknik. Där används den även på sjukhusen. Även Geneves största sjukhus har köpt in ett L.I.F.E System.
NASA använder sig av tekniken och bl a Milans fotbollslag använder sig av L.I.F.E System för att hjälpa sina spelare vid skador och för maximal återhämtning