Arteriograf

Arteriograf


Bakgrund

Varje år drabbas ca 25 000 personer i Sverige, av hjärtinfarkt. Av dessa dör ca 6 000 i sviterna. Det är den vanligaste dödsorsaken, både i Sverige och resten av världen.

Hjärtinfarkt uppstår när hjärtmuskeln skadas av syrebrist på grund av kärlförträngningar eller proppar som hindrar blodtillförseln till hjärtat. Risken för hjärtinfarkt ökar med stigande ålder, vid fetma, ohälsosamma matvanor samt för låg fysisk aktivitet och rökning

Arteriograf

ArteriografenMät elasticiteten i dina kärl – och undvik hjärt- & kärlsjukdomar.

Arteriografen är en vetenskaplig och erkänd metod, som visar om du ligger i riskzonen för åderförkalkning. Elasticiteten i kärlen mäts och kan på så vis påvisa graden av åderförkalkning. Med hjälp av en kostomläggning, kosttillskott och livsstilsförändringar, kan man i de flesta fall minska graden av åderförkalkning, och på så sätt undvika hjärt- och kärlsjukdomar.

Aterioskleros, (åderförkalkning/åderförfettning) är ett tillstånd i kärlen, som uppstår genom att fett, kalk, bindväv och blodkroppar ansamlas på insidan av kärlen. Kärlen blir trängre och förlorar sin elasticitet. Forskningen har visat att det också är en inflammatorisk process.
Åderförkalkning ger inga symtom i ett tidigt skede. De flesta som drabbas är äldre människor, men förkalkningen börjar betydligt tidigare och kan den upptäckas i ett tidigt stadium, kan man undvika hjärt- & kärlsjukdomar

Vad kan man mäta?

Man kan mäta flera oberoende av varandra riskfaktorer, bland annat:

  • Augumentations Index (AiX) visar kärlhälsan i de perifera artärerna
  • Pulsvågshastigheten (PvW) ger information om aortans elasticitet.
  • Centralt blodtryck (SBPao) visar aortans centrala systoliska blodtryck.

Hur går det till?

Undersökningen liknar en vanlig blodtrycksmätning. En manchett runt överarmen mäter pulvågshastigheten. Scanningen tar 5-10min.

Man kan mäta 4 oberoende av varandra riskfaktorer;
Augumentations Index (AiX) visar kärlhälsan i de perifera artärerna
Pulsvågshastigheten (PvW) ger information om aortans elasticitet.

Blodtrycksmätning

Undersökningsmetoden räknas som ”Golden Standard”, vilket innebär att den har den högsta rangen av vetenskaplig tyngd

Vad bör du tänka på innan du kommer?

  • Ta dina mediciner som vanligt
  • Inget kaffe eller alkohol 10 timmar före mätning
  • Ingen mat, cigarett eller snus 3 timmar före mätning