Levande blodanalys

Levande blodanalys


Av en enda droppe blod från fingret, kan man få ut väldigt mycket information.

Vad kan man se?

  • Immunförsvarets aktivitet
  • Brister på B12, folsyra och järn
  • Svamp och bakteriebelastningar
  • Matsmältningsproblem
  • Vissa toxiska belastningar
  • Mjälten, njurarnas och leverns funktion

Med hjälp av hur de röda och vita blodkropparna ser ut, samt vad man finner där emellan, kan ge en fingervisning om vad som är fel i kroppen.

Här är några exempel på hur det kan se ut:

Levande blodanalys

Detta är endast tänkt som ett redskap att ge en fingervisning om hur kroppen mår, och är alltså ingen ersättning för sjukvård!