Björkaska 150g

Björken har använts länge, troligen redan på vikingatiden, för sin helande kraft.
Man vet inte exakt vad de är som gör, att björkaskan hjälper mot så mycket, man det är ganska sannolikt att det är för att den är starkt basisk, och därmed ger kroppen ett mer balanserat pH i kroppen.
Björkaskans pH är helt beroende på vilken mark den växer. Den björkaska jag använder mig av, växer på mineralrik moränjord i norra Finland.

Innehåll
Kalium(K) Fosfor(P) Koppar(Cu) Järn(Fe) Magnesium(Mg) Selen(Se) Mangan(Mn) Zink(Zn) Kalcium(Ca)

Krom(Cr) Molybden(Mo) Kobolt(Co)

Förvaras oåtkomlig för barn

Kategori:
0